Elke betonnen of stenen muur kan onze kast dragen. Per element (die elk afzonderlijk worden opgehangen) kan de kast 35 kg dragen. Bij een muur die opgebouwd is uit gipsplaten en houten/stalen stijlen, moeten bijzondere maatregelen genomen worden en vaak is het niet mogelijk een kast aan een dergelijke wand te hangen. We kunnen een deel van de gipsplaten vervangen door een houten plaat en daar de kast aan ophangen, en dat is veel werk. We raden in dit soort gevallen een onderstel aan. Vrijwel al onze kasten kunnen  ook op een onderstel geplaatst worden.


We vragen van te voren als je een kast besteld, waar en hoe de kast komt te hangen. Meld dan onmiddellijk als we te maken hebbben met een gispen wand. Dan kunnen we samen overleggen wat de beste oplossing is.